Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г
Дата 09/07/2012
Входящ номер 254-05-133
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/07/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/10/2012
Текст на питането
Текст на отговор