Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г
Дата 09/07/2012
Входящ номер 254-05-132
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/07/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/07/2012
Текст на питането
Текст на отговор