Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството по управлението на външния дълг на страната
Дата 03/07/2012
Входящ номер 254-05-131
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/07/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 20/07/2012
Текст на питането
Текст на отговор