Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнението на някои от предвидените мерки в програмата на Правителството за периода 2009 - 2013 г
Дата 03/07/2012
Входящ номер 254-05-130
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор