Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата
Дата 12/04/2012
Входящ номер 254-05-85
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/05/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор