Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно пълна забрана на отказа от парно
Дата 11/04/2012
Входящ номер 254-05-84
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор