Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на финансирането на организираната престъпност
Дата 09/04/2012
Входящ номер 254-05-82
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор