Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им
Дата 04/04/2012
Входящ номер 254-05-79
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/04/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/05/2012
Текст на питането
Текст на отговор