Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерки за компенсиране на лицата, неполучаващи трудовите си възнаграждения за продължителен период от време
Дата 02/04/2012
Входящ номер 254-05-78
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/04/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/04/2012
Текст на питането
Текст на отговор