Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерки за ограничаване влиянието на демографската криза
Дата 06/12/2011
Входящ номер 154-05-177
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/12/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/01/2012
Текст на питането
Текст на отговор