Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно приватизацията на електроразпределителните дружества
Дата 05/12/2011
Входящ номер 154-05-173
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор