Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно усвояването на средствата от фондовете за Регионално развитие, Социалния и Кохезионния фонд
Дата 30/11/2011
Входящ номер 154-05-168
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/12/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 09/12/2011
Текст на питането
Текст на отговор