Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на финансиране на железопътния транспорт
Дата 30/11/2011
Входящ номер 154-05-165
Адресат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/12/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 09/12/2011
Текст на питането
Текст на отговор