Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерки за преодоляване на високата задлъжнялост на част от общините в България
Дата 30/11/2011
Входящ номер 154-05-164
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор