Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансовия ефект от прехвърляне на заплащането на осигурителните вноски изцяло върху държавните служители
Дата 29/11/2011
Входящ номер 154-05-162
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор