Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно прояви на дискриминация по политически признак от страна на горски служители при изпълнение на писмо на министъра на замеделието и храните за прилагане на Закона за горите в частта за осигуряване на дърва за огрев на физически лица
Дата 17/11/2011
Входящ номер 154-05-159
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор