Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за привличане на чуждестранни инвестиции
Дата 16/11/2011
Входящ номер 154-05-157
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/11/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/12/2011
Текст на питането
Текст на отговор