Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството по отношение на безработни лица, получаващи социални помощи
Дата 15/11/2011
Входящ номер 154-05-153
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/11/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/12/2011
Текст на питането
Текст на отговор