Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно законовите възможности общините да вземат решения за дългосрочен общински дълг
Дата 26/07/2011
Входящ номер 154-05-110
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/09/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 09/09/2011
Текст на питането
Текст на отговор