Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на развитието на науката в сектор "Земеделие"
Дата 05/07/2011
Входящ номер 154-05-102
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/07/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 28/07/2011
Текст на питането
Текст на отговор