Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен
Дата 05/07/2011
Входящ номер 154-05-101
Адресат Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/07/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/07/2011
Текст на питането
Текст на отговор