Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно методиката за изчисляване на безработицата в България
Дата 30/05/2011
Входящ номер 154-05-81
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/06/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/06/2011
Текст на питането
Текст на отговор