Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерки за ограничаване на ръста на цените на земеделската продукция
Дата 25/05/2011
Входящ номер 154-05-79
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/06/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 03/06/2011
Текст на питането
Текст на отговор