Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно отзоваване на посланици, с установена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия
Дата 05/05/2011
Входящ номер 154-05-71
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/05/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 20/05/2011
Текст на питането
Текст на отговор