Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието и храните при формирането на бюджета за кризисни ситуации в животновъдството
Дата 29/04/2011
Входящ номер 154-05-65
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/06/2011
Текст на питането
Текст на отговор