Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно случаи на грубо погазване правата на бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони
Дата 15/04/2011
Входящ номер 154-05-59
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/05/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 03/05/2011
Текст на питането
Текст на отговор