Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г
Дата 15/04/2011
Входящ номер 154-05-58
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/06/2011
Текст на питането
Текст на отговор