Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно предложение за цялостна реорганизация на Министерството на външните работи
Дата 13/04/2011
Входящ номер 154-05-57
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 20/05/2011
Текст на питането
Текст на отговор