Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно предложение за цялостна реорганизация на структурите на МВнР
Дата 13/04/2011
Входящ номер 154-05-56
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор