Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения
Дата 13/04/2011
Входящ номер 154-05-55
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/05/2011
Текст на питането
Текст на отговор