Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно процеса на присъединяване на България към Пакта "Евро плюс"
Дата 08/04/2011
Входящ номер 154-05-50
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор