Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнението на договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г
Дата 07/04/2011
Входящ номер 154-05-48
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор