Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за постепенно увеличаване на минималната работна заплата до средното ниво в ЕС
Дата 06/04/2011
Входящ номер 154-05-47
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/04/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/04/2011
Текст на питането
Текст на отговор