Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за контрол по изпълнение решенията на Министерския съвет
Дата 25/02/2011
Входящ номер 154-05-18
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/03/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/03/2011
Текст на питането
Текст на отговор