Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на собствеността на Националната електропреносна мрежа средно и високо напрежение
Дата 16/02/2011
Входящ номер 154-05-17
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор