Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно необходимостта от активни мерки за растеж и работни места
Дата 09/02/2011
Входящ номер 154-05-15
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/02/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/03/2011
Текст на питането
Текст на отговор