Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно последиците за България от т.нар. Пакт за конкурентноспособност
Дата 09/02/2011
Входящ номер 154-05-14
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/02/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/03/2011
Текст на питането
Текст на отговор