Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно липсата на стимули за Корпоративна социална отговорност
Дата 02/02/2011
Входящ номер 154-05-13
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/02/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/03/2011
Текст на питането
Текст на отговор