Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за защита на държавните интереси по отношение на земеделски земи и гори, държавната собственост върху които е предмет на спор, или които са във владение на частни лица
Дата 22/12/2010
Входящ номер 054-05-202
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/02/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 17/02/2011
Текст на питането
Текст на отговор