Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно цялостната политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на решения на Народното събрание, отнасящи се до имоти, държавната собственост върху които е предмет на спор или които са във владение на частни лица
Дата 22/12/2010
Входящ номер 054-05-201
Адресат Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/02/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 24/02/2011
Текст на питането
Текст на отговор