Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието
Дата 17/12/2010
Входящ номер 054-05-196
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/01/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/02/2011
Текст на питането
Текст на отговор