Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки
Дата 15/12/2010
Входящ номер 054-05-189
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/03/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 07/03/2011
Текст на питането
Текст на отговор