Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет "Изграждане канализация гр. Роман"
Дата 08/12/2010
Входящ номер 054-05-183
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/12/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/01/2011
Текст на питането
Текст на отговор