Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"
Дата 06/12/2010
Входящ номер 054-05-178
Адресат Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор