Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания
Дата 01/12/2010
Входящ номер 054-05-175
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/12/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/01/2011
Текст на питането
Текст на отговор