Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно увеличаване периода за определяне на дохода за изчисляване на обезщетението за бременност и раждане
Дата 10/11/2010
Входящ номер 054-05-153
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор