Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България
Дата 15/01/2020
Входящ номер 054-05-1
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/01/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/01/2020
Текст на питането
Текст на отговор