Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно правителствените политики в областта на националната сигурност в контекста на изострящата се глобална геополитическа среда
Дата 11/07/2019
Входящ номер 954-05-29
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор