Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно общата политика на правителството относно електроенергетиката в страната, базирана на собствен добив на въглища, дефиниране на основните определящи елементи на отношението и поведението на изпълнителната власт в решаването на проблемите в сектора
Дата 06/06/2019
Входящ номер 954-05-22
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор