Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари
Дата 12/12/2018
Входящ номер 854-05-63
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/01/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/01/2019
Текст на питането
Текст на отговор